Společnost Český energetický holding a.s. se zaměřuje na dodávky plynu a elektřiny koncovým zákazníkům. Svoji podnikatelskou činnost vykonává prostřednictvím několika nezávislých dodavatelů energií, které vlastní. Největší z nich to Stabil Energy s.r.o. a Moravská plynárenská s.r.o.

 

Emitent plánuje použit prostředky získané z emisi dluhopisů na akvizici a provoz nových obchodních skupin (potažmo rozšíření klientské báze) a na efektivnější předzásobení komoditami na celé nasmlouvané období. V případě akvizice se jedná o ověřený postup, který je jasně prověřen na příkladu Moravské plynárenské s.r.o.

 

Ke stažení:

Specifikace dluhopisu

Emisní podmínky